(0283) 8598405 - 0933289958 | info@wose.vn

Triễn lãm Us at International CES 2019

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Climax sẽ một lần nữa được trưng bày tại triển lãm Nhà thông minh

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế 2019 tại Las Vegas vào ngày 8-11 tháng 1,

2019. Chúng tôi chân thành mời bạn ghé thăm gian hàng của chúng tôi # 41355 tại triển lãm.

Chúng tôi sẽ giới thiệu danh mục mới nhất của chúng tôi về các giải pháp, cảm biến và phụ kiện an ninh nhà thông minh,

kể cả:

• Giải pháp hệ thống an ninh nhà thông minh tất cả trong một

• Phạm vi liên lạc đáng tin cậy 2KM hàng đầu thế giới

• Cảm biến nhà thông minh môi trường và an ninh đa chức năng

• Phụ kiện ZigBee / Z-Wave tự động hóa và quản lý năng lượng tại nhà