Cách Viết Bài, Biên Tập Nội Dung Chuẩn Seo

Xu hướng SEO ngày càng phát triển và content được xem là nền tảng để phục vụ mục đích tìm kiếm nên viết bài chuẩn seo là vấn đề quan tâm nhất của các SEOER.

Như thế nào được gọi là bài viết chuẩn SEO?

- Được viết tự nhiên, không lặp lại một từ khóa quá nhiều lần.
- Các từ khóa quan trọng phải luôn được “mix” thành các từ khóa phụ liên quan. Ví dụ: Cài đặt WordPress và Cài blog WordPress
- Từ khóa quan trọng nên xuất hiện 1 lần ở